Leonardo da Vinci programa

Leonardo da Vinci programa yra Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą dalis ir remia praktinius profesinio švietimo ir mokymo projektus skatinant daug įvairių veiklos rūšių ir įvairiais mastais. Į tai įeina „mobilios“ iniciatyvos leidžiančios mokyti žmones kitose šalyse, bendradarbiavimo projektai, perkeliantys ar plėtojantys inovatyvias veiklas, ir tinklai, kurie koncentruojasi į aktualias temas šiame sektoriuje. Iniciatyvos apima veiklas nuo tokių, kurios vykdo su darbu susijusius mokymus užsienyje iki didelio masto bendradarbiavimo.

Programos naudą gali gauti visi: nuo pradedančiųjų profesinio mokymo studijas iki jau baigiančiųjų, taip pat ir profesinio ugdymo profesionalai ir bet kuri organizacija veikianti šioje srityje.

Leonardo da Vinci profesinio ugdymo srityje veikiančioms organizacijoms suteikia galimybę dirbti su partneriais visoje Europoje, keistis gerąja patirtimi ir kelti darbuotojų kompetenciją. Tai turėtų padaryti profesinį mokymą patrauklesnį jauniems žmonėms ir, padėdama žmonėms įgyti naujų gebėjimų, žinių ir kvalifikacijų, programa taip pat skatina bendrą konkurencingumą Europos darbo rinkoje.

Inovatyvūs projektai yra svarbiausia programos dalis. Jais siekiama gerinti mokymo sistemų kokybę vystant ir perkeliant naujoviškas strategijas, kursus, mokymo metodus, medžiagą ir procedūras.