Projekto viešinimas Rumunijoje

Partneriai iš Rumunijos savo regione toliau platina brošiūras apie KEYCOACH. Du Professional Foundation nariai dalyvavo seminare, kurį Ariel teatre 2015 m. vasario 6 d. organizavo Trečiojo tūkstantmečio moterų asociacija, kuri pakvietė tarptautinių mokymų vadovę Nelida Buda.

Mokymų tema: „Kaip rasti geriausią draugą? Kas laikui bėgant lemia (ne)sėkmę?“. Susirinko 35 moterys. Visos jos išėjo su KEYCOACH brošiūra.