PILOTINIAI MOKYMAI NETRUKUS BUS BAIGTI

Bandomieji koučingo (KEYCOACH) mokymai visose juos vykdžiusiose partnerėse šalyse, pateisindami keltus lūkesčius, artėja prie pabaigos. Partnerių pastebėjimai apie mokymo programos turinį ir pateikimo formą leido atlikti reikalingus pakeitimus internetinėje mokymosi platformoje, bei neabejotinai prisidėjo prie projekto kokybės gerinimo. Kaip ir planuota, kiekviena šalis partnerė savo šalies bandomųjų koučingo mokymų atvejų analizę atliks iki balandžio mėn. pabaigos. Bendros rezultatų analizės tikimasi sulaukti pirmoje gegužės mėn. pusėje.