AIN

AIN Logo
Asociación de la Industria Navarra

De AIN is een centrum dat de industrie uit de Autonome Gemeenschap Navarra verenigt en in 1963 werd opgericht. Momenteel zijn er 160 bedrijven aangesloten en het centrum heeft 150 personeelsleden.

AIN heeft als doel om onderzoek en ontwikkeling, assessment van technische aspecten, de verbetering van de bedrijfsorganisatie en HR, de verhoging van het concurrentievermogen en de training van het personeel van de aangesloten leden op zich te nemen.

AIN is a privéorganisatie en een erkend centrum voor technologie en innovatie dat geïntegreerd is in FEDIT. Het is ook een trainingscentrum voor organisaties en bedrijven die investeren in beroepsgerichte opleidingen. Het doel is om het management, middenkader en de werknemers een training aan te beiden die gepast is voor de werksituatie.

De bedrijfsfilosofie van het AIN bestaat erin om een innovatieve cultuur te introduceren in de bedrijven waardoor een optimale ontwikkeling van het bedrijf gestimuleerd wordt en dit door et aanbieden van training en technische ondersteuning.  Het ultieme doel is de versterking van het concurrentievermogen van de bedrijven die aangesloten zijn bij AIN.

Land / Regio: Spanje / Navarra

Website: www.ain.es

Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Brugge / Eekhoutcentrum

DPB Brugge Logo
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Brugge

De DPB Brugge is een begeleidingsdienst voor lager onderwijs, secundair onderwijs en CVO’s. Het is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De DPB heeft 65 personeelsleden die voor het secundair onderwijs werken. Ze coachen ook directieteams en Raden van Directeurs. Coachingsprocessen bestaan uit het bepalen van de beginsituatie, het identificeren van de noden, bespreken van mogelijke aanpak, het helpen bij de implementatie ervan en het monitoren en geven van feedback.

Het Eekhoutcentrum is te bekijken als de nascholingspoot die in 2013 1040 verschillende cursussen aanbood aan 26.535  deelnemers.  Het centrum is een communicatieplatform voor scholen, CVO’s en de begeleidingsdienst. Het Eekhoutcentrum verspreid en helpt bij de implementatie van onderwijsinnovatie en werkt in een structureel verband met de DPB Brugge, KU Leuven campus KULAK, de KG VIVES en de CVO’s.

Het Eekhoutcentrum heeft een brede ervaring met Europese projecten.

Regio / Land: Vlaanderen / BE

Website: www.eekhoutcentrum.be/international 

AlmadaForma

Almada Forma Logo
Centro de Formação de Escolas do Concelho de Almada

AlmadaForma is een nascholingscentrum voor leraren uit de scholen van de regio van Almada. Het centrum ondersteunt en begeleidt leraren, opvoeders en directieteams van scholen, scholengroepen, scholengemeenschappen en VET-centra.

AlmadaForma ondersteunt op een directe wijze de gemeenschap van Almada (175.000 inwoners) om de lokale ontwikkeling te stimuleren. Het centrum heeft een groot nationaal, regionaal en lokaal netwerk van partnerschappen met universiteiten, hogescholen, onderwijskundige diensten, onderwijskundige autoriteiten en gemeentelijke diensten van onderwijs en ontwikkeling. Het centrum legt zowel nadruk op scholen die algemeen onderwijs aanbieden als op scholen die beroepsgericht onderwijs aanbieden.

De filosofie van AlmadaForma bestaat erin om de focus te leggen op de rol die onderwijs speelt in de ontwikkeling van de lokale gemeenschap en dit via de professionalisering van onderwijsdeskundigen. Het beklemtoont het belang van een blijvende navorming en levenslang leren van de onderwijskundigen opdat hun leerlingen een beter sociale positie zouden kunnen bereiken via tewerkstelling, sociale integratie of hoger onderwijs.

Land: Portugal

Website: www.almadaforma.org

SIC

SIC Logo
VšĮ Socialinių inovacijų centras

Het Social Innovations Centre (SIC) voorziet informatie, begeleiding, niet-formele vorming en opleiding voor professionelen uit het brede veld van de sociale sector ( sociale werkers, jeugdwerkers, leraren en opvoeders, gezondheidszorg, sociale partners, vrijwilligerswerk…)

Bijna 2000 personen nemen elk jaar deel aan één van de verschillende nascholings- of begeleidingsinitiatieven van SIC. Het centrum heeft een bewuste aanpak om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken zodat de competentieverhoging van de deelnemers er zal toe bijdragen om een meer gelijke en sociaal rechtvaardige samenleving uit te bouwen.

SIC is ervaren in het managen van projecten en heeft een brede ervaring in zowel het Leonardo als Grundtvig programma. Het centrum stelt 20 personen te werk en heeft een voldoende sterke basis om aan internationale projecten deel te nemen.  Dit blijkt zowel uit de verscheidenheid van aanwezige personeelsleden ( sociale werkers, psychologen, project managers, coördinatoren…) als uit de verschillende methodologieën die er toegepast worden.

Land: Litouwen

Website: www.socin.lt

Fundatia Professional

Fundatia Professional Logo
Fundatia Professional

De “Professional Foundation” is een NGO, die geen winst noch politiek doel nastreeft. Het werd in 1998 opgericht met als doel om de volgende waarden in het onderwijs te promoten: een hoge onderwijskwaliteit, culturele tolerantie en wederzijdse waardering, levenslang leren, mensenrechten en strijd tegen armoede, discriminatie en sociale exclusie. De vereniging promoot interculturele dialoog, opbouw en ondersteuning van lokale en internationale netwerken en moedigt internationale samenwerking aan.

De vereniging werd door het Roemeens Ministerie van Onderwijs erkend en geaccrediteerd als nascholingscentrum voor leraren. Het is een lid van QUEST (Roemeense vereniging van talenscholen) dat op zijn beurt lid is van EAQUALS (European Association for Quality Language Services).

In zijn 14 jaar bestaan, heeft de organisatie meer dan 2000 personen een training aangeboden met nadruk op de nieuwe communicatiestrategieën en gespecialiseerde methodologieën schoolonderwijs en volwassenonderwijs.

voor leraren, 

Land : Roemenië

Website: www.professionalcentre.ro

Danmar Computers

Danmar Computers Logo
Danmar Computers

Danmar Computers voorziet in beroepsgerichte IT training en ontwikkelt diensten ter ondersteuning van e-learning.

Danmar heft volgende activiteiten: ontwikkeling van trainingsprogramma’s en trainingsmateriaal, ondersteuning en begeleiding bij IT toepassingen ontwikkelen van web design en web pages en e-learning systemen.

Danmar heeft een jarenlange ervaring met Europese onderwijsprogramma’s en het uitvoeren van onderzoek naar IT gerelateerde onderwijsaspecten. Hierbij richten ze zich op strek verschillende doelgroepen.

Danmar heft ervaring met volgende Europese programma’s: Minerva, Lingua, Grundtvig 1, 2 and 4, LdV Pilot Projects, Development of Innovation, Transfer of Innovation, LdV Partnerschappen en Grundtvig Partnerschappen.

Het technisch team van Danmar heeft een enorme expertise in het ontwikkelen van web-based applications op het vlak van onderwijskundig gebruik en onderzoek, research en process management, PLM systemen met inbegrip van de web 2.0 omgevingen en multimedia technologie.

Land: Polen

Website: danmar-computers.com.pl

E.N.T.E.R.

Enter Logo
European network for transfer and exploitation of EU project results

E.N.T.E.R. werd opgericht omwille van volgende vier hoofddoelen: 

  • Het ondersteunen van EU strategieën door de disseminatie en valorisatie van EU-projecten
  • De mogelijkheid bieden aan de projectcoördinatoren van EU-projecten om informatie te verspreiden omtrent hun project, de doelen en de eindresultaten.
  • De mogelijkheid bieden aan EU burgers en organisaties om op regelmatige basis informatie te ontvangen over ontwikkelingen en resultaten van EU projecten en programma’s.
  • De kans bieden aan geïnteresseerde organisaties andere parners of groepen te vinden om expertise, knowhow uit te wisselen.

Momenteel heft het E.N.T.E.R. netwerk meer dan 560 leden en komen deze leden of organisaties uit 35 verschillende landen. Tenslotte is het bestuur van E.N.T.E.R. ndersteund door een adviesraad die internationaal is samengesteld.

Land: Oostenrijk

Website: www.enter-network.eu