Leonardo da Vinci-programma

Het Leonardo da Vinci-programma maakt deel uit van het Leven Lang Leren Programma van de Europese Commissie. Het programma financiert concrete projecten op het gebied van beroepsonderwijs en ondersteunt veel verschillende soorten activiteiten van diverse schaalgroottes. Deze projecten omvatten initiatieven die mensen in staat stellen om opleiding te volgen in een ander land ('mobiliteit'), om deel te nemen aan samenwerkingsprojecten, om innovatieve praktijken te ontwikkelen en om deel te nemen aan netwerken gericht op actuele thema's in de sector. De projecten variëren van het geven van werkgerelateerde opleidingen in het buitenland tot het opzetten van grootschalige samenwerkingsprojecten.

De doelgroep varieert van studenten tot mensen die al een diploma behaald hebben. Ook professionals en mensen uit organisaties die actief zijn binnen dit domein kunnen deelnemen.

Dankzij Leonardo da Vinci krijgen organisaties in het beroepsonderwijs de mogelijkheid om te werken met partners uit heel Europa, om goede ervaringen uit te wisselen en om de deskundigheid van hun personeel te vergroten. Dit heeft tot doelstelling het beroepsonderwijs aantrekkelijker maken voor jongeren. Door mensen te helpen bij het verwerven van nieuwe vaardigheden, kennis en kwalificaties verhoogt het programma ook het algemene concurrentievermogen binnen de Europese arbeidsmarkt.

Innovatieprojecten zijn de sleutel tot het programma. Ze hebben tot doel de kwaliteit van de opleiding te verbeteren door het ontwikkelen en overdragen van innovatieve beleidsmaatregelen, cursussen, onderwijsmethoden, materialen en procedures.