Pilot workshops soon to end

Alle deelnemende partners hebben de pilot cases succesvol doorlopen.  De ervaringen en feedback die dit naar voor bracht is zeer waardevol om de eindproducten verder te verfijnen. Vanaf het einde van april wordt alle feedback verzameld en door de Vlaamse partner (DPB Brugge / Eekhoutcentrum) verzameld en in één eindrapport gebracht.