Doelgroepen

De directe doelgroep van het KEYCOACH project bestaat uit leraren en mentoren uit het beroepsonderwijs die de opleiding volgen van het B-learning Keycoach opleidingsprogramma.

De indirecte doelgroep van het KEYCOACH project bestaat uit studenten uit het beroepsonderwijs (als doelgroep op lange termijn). Zij genieten van de coaching die ze krijgen van hun leraren. KEYCOACH beoogt dus het ondersteunen van studenten beroepsonderwijs die in de overgangsfase zitten tussen het school- en het werkleven. Dankzij KEYCOACH verwerven ze de nodige soft skills, attitudes en vaardigheden die hun persoonlijke ontwikkeling helpen bevorderen.

Andere doelgroepen:

  • Scholen: zullen geïnformeerd worden over het Keycoach Opleidingsprogramma voor de pilootprojecten en ze zullen een update krijgen van de laatste resultaten op het einde van het project.
  • Verenigingen van leraren uit het beroepsonderwijs: zullen geïnformeerd worden over de doelstellingen en de resultaten. Ze zullen aangemoedigd worden om hun leden te informeren over het KEYCOACH Opleidingsprogramma.
  • Regionale overheden (onderwijsdepartementen): zullen geïnformeerd worden over de doelstellingen en de resultaten. Ze zullen uitgenodigd worden om het slotseminarie in Spanje bij te wonen.
  • Aanbieders van beroepsopleidingen, lerarenopleidingen.
  • Nationale/regionale organisaties die beroepsonderwijs aanbieden.
  • Lokale organisaties die de lerarenopleiding aanbieden: ze zullen geïnformeerd worden over de doelstellingen en resultaten van KEYCOACH. Ze zullen uitgenodigd worden om het slotseminarie in Spanje bij te wonen.
  • Inwoners van de EU: ze zullen aan de hand van de website geïnformeerd worden over het KEYCOACH project.