Końcowa konferencja upowszechniająca i spotkanie partnerów

20 listopada 2015 roku w Rzeszowie, odbyła się Końcowa Konferencja Upowszechniająca w ramach projektu Medilingua. Konferencja pt. “TRANSFER TECHNOLOGII I INNOWACJI DLA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W EUROPIE” zorganizowana została przez Uniwersytet Rzeszowski, jako jednegoz partnerów projektu. W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników, którzy zapoznali sięz rezultatami projektu, włączając w to kursy, technologie podcastów, platformę Medilingua i pozytywne wyniki testów. Część tematów omówionych podczas konferencji obejmowało „Wykorzystanie podcastów w procesie nauczania”, “Ocena umiejętności językowych i IT ratowników medycznych w  Europie”, „Przykłady narzędzi IT wykorzystywanych w uczeniu się języków obcych w branży medycznej” oraz pogotowie ratunkowe w Portugalii. Podczas konferencji odbyło się kilka praktycznych warsztatów, mających na celu zapoznanie uczestników z różnymi aspektami projektu i  oprogramowaniem edukacyjnym. Wszyscy partnerzy projektu wzięli udział w konferencji.

Przed konferencją, wszyscy partnerzy wzięli udział w spotkaniu zarządu, na którym omówiono stopień realizacji projektu, rezultaty końcowe i późniejsze działania.

 

Medilingua - Etap testowania

Testowanie przez ratowników medycznych będzie trwało od czerwca do września 2015 roku. 25 sanitariuszy z Bułgarii, Niemiec i Portugalii oraz 50 ratowników medycznych z Polski będzie testować platformę LMS. Plan testowania przewiduje, że każdy tester powinien ukończyć co najmniej dwa kwestionariusze, w celu dostarczenia opinii na temat funkcjonalności platformy. Członkowie partnerstwa podsumują wyniki badań i będą w pełni wspierać ratowników medycznych, jeśli napotkają trudności w etapie testowania platformy LMS.

Oprócz ratowników medycznych, testerami mogą być pielęgniarki, pracownicy straży pożarnej, wychowawcy sanitariuszy itp., każdy uczestnik testów otrzyma certyfikat. Gesaude jako lider działań badawczych będzie nadzorować ten etap i jego realizację we wszystkich krajach partnerskich. Portugalski partner jest również odpowiedzialny za stworzenie wspólnego raportu z badań, które zostaną przygotowane po zakończeniu etapu testowania. Udział ratowników medycznych w etapie testowania pomoże w rozwijaniu produktu, który będzie bardzo przydatny dla nich samych, a w międzyczasie poprawią oni również swoją znajomość języka angielskiego.

Drugie warsztaty upowszechniające w Polsce

Warsztaty zostały podzielone na dwie części. W pierwszej części, która była teoretyczna, po krótkim przedstawieniu firmy Danmar Computers i jej doświadczeń w realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską, zostały przedstawione główne założenia i cele programu Uczenie się przez całe życie, a następnie sam projekt Medilingua wraz z prezentacją partnerów. Druga część przedstawiała platformę LMS projektu Medilingua. Uczestnicy mieli okazję przejść przez etapy szkolenia, wziąć udział w ćwiczeniach i wysłuchać dialogów przygotowanych przez partnerów projektu. Materiały upowszechniające takie jak ulotki, notesy i długopisy zostały rozprowadzane wśród uczestników warsztatów.

Czytaj więcej...

Medilingua na Akademickich Targach Pracy

15 kwietnia odbyły się Akademickie Targi Pracy organizowane przez Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Dział Informacji, Karier i Promocji Politechniki Rzeszowskiej. Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego na swoim stanowisku umieścił również informacje dotyczące projektu Medilingua. Stanowisko jak i projekt w którym uczestniczy Uniwersytet Rzeszowski cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Czytaj więcej...

Drugie warsztaty upowszechniające w Bułgarii

Drugie warsztaty upowszechniające w ramach projektu MEDILINGUA w Bułgarii zostały zorganizowane 26 marca 2015 roku w siedzibie Center Runi w Sofii. Dziesięciu wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych ratowników uczestniczyło w warsztatach. Ukończyli oni różne szkoły i uczelnie w Bułgarii, a obecnie pracują w kilku różnych placówkach pogotowia ratunkowego.

Program warsztatów obejmował:

  • Prezentację programu "Uczenie się przez całe życie".
  • Wprowadzenie do projektu, jego cele i rezultaty, które zostały osiągnięte do tej pory.
  • Dystrybucję materiałów upowszechniających projekt wśród uczestników.
  • Prezentację podręcznika tworzenia podkastów.
  • Dyskusję na temat wyników fazy badawczej projektu.
  • Prezentację dwóch pierwszych części kursu na platformie LMS.
  • Poinformowanie sanitariuszy o nadchodzącej fazie testów i rejestracji uczestników.

Czytaj więcej...