Portugalski partner projektu Medilingua, Gesaude, był bardzo zajęty od czasu drugiego spotkania partnerów projektu w Berlinie.

Powiadomiliśmy o wynikach spotkania wszystkich pracowników Gesaude, lokalnego partnera w Pedrógão, oraz ratowników pracujących w INEM i lokalną jednostkę straży pożarnej.

Biuletyn nr 3 został wysłany do interesariuszy i grupy docelowej projektu. Gesaude używało również swojego konta na serwisie Facebook i firmową stronę internetową w celu rozpowszechniania informacji o rozwoju projektu.

Skontaktowaliśmy się z lokalnymi partnerami projektu, w celu zorganizowania naszych pierwszych warsztatów upowszechniających. Ponieważ nasze działania obejmują znaczny obszar Portugalii (region centralny) postanowiliśmy zorganizować cztery warsztaty z różnymi organizacjami, w których pracują ratownicy medyczni. Odbyły się one w październiku i listopadzie 2014 w różnych miejscach: w siedzibie INEM w Coimbrze, w siedzibie jednostki straży pożarnej w Figueiró dos Vinhos, oraz w Sertã. Dodatkowo warsztaty odbyły się w Szkole Zawodowej w Pedrógão Grande.

Informacja na temat projektu Medilingua została zamieszczona również na stoisku Gesaude podczas corocznych targów poświęconych usługom zdrowotnym, w Vila Facaia.

Zawodowi sanitariusze zostali zaangażowani w projekt we wrześniu 2014. Zostali oni pozyskani poprzez kontakty telefoniczne, e-mail, a także przez spotkania twarzą w twarz. Naszym zadaniem było zapoznać ich z funkcjami platformy projektu Medilingua i wprowadzić ich do następnej fazy projektu: testu pilotażowego.

Ogólne reakcje związane z platformą projektu były bardzo pozytywne. Ratownicy wyrazili znaczną chęć do uczestnictwa w fazie testów pilotażowych. Zaczęliśmy tworzyć konta dla uczestników na platformie. Niektóre wstępne testy już się odbyły i podchodzimy z entuzjazmem do rozpoczęcia fazy testowania, gdy pełna treść szkolenia będzie już dostępna.