AIN

AIN Logo
Asociación de la Industria Navarra

Fondată în 1963, AIN aparține unei asociații a 160 de companii din Navarra.Centrul este compus din 150 de profesioniști din diferite domenii. Obiectivul său este de a realiza proiecte de cercetare și dezvoltare, evaluare în chestiuni tehnice, îmbunătățirea competitivității și managementul companiei, și formarea și dezvoltarea oamenilor. AIN este o organizație privată pentru noi tehnologii și inovare. Mai mult decât atât, AIN este un centru de formare în Educația Vocațională pentru organizatii si companii. Misiunea noastra este de a instrui directori, personal și angajati. AIN oferă programe integrale de formare în toate nivelurile profesionale, domenii funcționale și zone în cadrul companiei.

Filozofia AIN este de a pune în aplicare o cultură inovatoare și stimularea dezvoltării optime a organizațiilor și furnizarea de formare profesională și servicii tehnice pentru creșterea întreprinderilor competitive.

Țară: Spania

Website: www.ain.es

DPB Brugge

DPB Brugge Logo
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Brugge

DPB Brugge este o organizație de consiliere pentru școli și consorții primare și secundare pentru educația adulților. Este recunoscută de către Ministerul Educației și finanțată de stat. Avem 65 de consilieri pedagogici și formatori pentru consiliile școlare și a managementului școlar. Consilierea constă din identificarea nevoilor, propunând soluțiile posibile, contribuind la punerea în aplicare, monitorizarea și oferirea de feedback.

O ramură de DPB, Eekhoutcentrum (CE) se ocupă de formarea continuă a profesorilor și formatorilor. CE a organizat anul trecut 1.040 de cursuri pentru 26.535 de participanți și acționează ca o platformă de comunicare pentru școli, centre de formare profesională, centre de educație pentru adulți, servicii de orientare educaționale. Organizația pune în aplicare inovarea educațională și o cooperare structurată cu Universitați și colegii universitare care oferă cursuri de formare inițială a profesorilor.

Consultanții noștri pedagogici iau parte la coaching și instruirea cadrelor didactice VET. Avem o experiență vastă în proiecte internaționale.

Țara: Belgia

Website: www.dpbbrugge.be

AlmadaForma

Almada Forma Logo
Centro de Formação de Escolas do Concelho de Almada

AlmadaForma este o instituție publică de formare a cadrelor didactice. În prezent acest centru de formare are în vedere toate cadrele didactice din școlile publice și a grupurilor școlare de toate nivelurile de învățământ, plus școlile profesionale.

Instituția noastră sprijină, de asemenea, direct comunitatea Almada, cu o perspectivă globală de dezvoltare locală;Centrul dispune de o rețea mare de parteneriate naționale, regionale și locale, cu universități, municipalitatea, și mai multe companii, în cazul în care elevii de la cursurile de formare profesională au posibilitatea de a urma formarea lor inițială.

Filosofia Centrului pune accentul pe rolul pe care educația trebuie să-l joace în, organizarea și operaționalizarea de formare in-service a profesioniștilor din domeniul educației. Aceasta arată importanța care are ca obiectiv centratrea educației continue privind calificarea personalului din școli și a dezvoltării profesionale mereu concentrata pe învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea locală, capacitatea de inserție profesională și incluziune socială.

Țară: Portugalia

Website: www.almadaforma.org

SIC

SIC Logo
VšĮ Socialinių inovacijų centras

Centrul Social de Inovații (SIC) oferă informații, consiliere, educație non-formală și formare pentru cadrele (absolventi, asistenti sociali, asistenți sociali, asistente medicale, gestionari, profesori, voluntari, parteneri sociali, comunități, etc.

1800 - 2000 elevi și / sau utilizatori de servicii trec prin diferite activități de lucru educațional și social în fiecare an. Centrul încearcă să asigure drepturile grupurilor-țintă pentru diferite servicii care să le permită să dezvolte capacități și competențe; pentru a deveni un factor major care să asigure implicarea socială egală și cu drepturi depline în viața societății și pe piața forței de muncă.

SIC este specialist în gestionarea proiectelor și avem o vastă experiență de lucru pe ambele proiecte Leonardo și Grundtvig. SIC are suficiente resurse umane - 20 de membri cu drepturi depline (formatori, asistenți sociali, sociologi, psihologi, proiecte manageri, coordonatori programe sociale, etc.) și metodologii de a realiza proiecte internaționale.

Țara: Lituania

Website: www.socin.lt

Fundația Professional

Fundatia Professional Logo
Fundatia Professional

Fundatia Professional este un centru de limbi moderne aprobat si acreditat de către Ministerul Educaţiei pentru secţiunea “Educație Continuă”. Este membru al Asociaţiei Naţionale Lingvistice de Calitate, QUEST, care la rândul sau este membru asociat EAQUALS (Asociatia Europeana a Serviciilor Lingvistice de Calitate).

ProF garanteaza şi asigura furnizarea unor servicii de inalt nivel în învaţarea limbilor străine: l.engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană sunt predate de profesori cu experienta, cu specializari in ţara şi străinatate, folosind metodele şi manualele cele mai moderne. ProF se adreseaza copiilor,adolescenţilor, studenţilor , adulţilor şi companiilor.

Ceea ce face diferenţa este deschiderea catre proiecte europene: Leonardo parteneriate:’Transferarea competenţelor şi promovarea ECVET’ care se ocupa de transferarea creditelor în educaţia non-formala şi informala.

Leonardo, Transfer de Inovatie: Medierea in familie, metode de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii; KEYCOACH care are ca scop asigurarea calitaţii în domeniul educaţiei vocaţionale prin achiziţionarea competenţelor transversale.

Tara: Romania

Website: www.professionalcentre.ro

Danmar Computers

Danmar Computers Logo
Danmar Computers

Danmar Computers oferă cursuri de formare profesională în domeniul IT și dezvoltă și oferă servicii de e-learning.

Danmar se ocupă cu: training-uri, programe de dezvoltare și materiale de instruire, consiliere, proiectare pagini web și a sistemelor de e-learning.

Danmar are o experiență de mulți ani de derularea programelor educaționale ale UE, efectuarea de cercetări și activități educaționale. Grupurile țintă variază în funcție de nevoile de formare.

Danmar are o experiență de mai mulți ani de realizare de programe educaționale ale Uniunii Europene, inclusiv cele anterioare: e-learning, Minerva, Lingua, Grundtvig 1, 2 și 4, LdV proiecte-pilot și curente: dezvoltare de inovație, Transfer de inovație, Parteneriatele LdV și Parteneriate Grundtvig. Echipa tehnica Danmar Computers are o vastă experiență în dezvoltarea de aplicații moderne bazate pe web pentru utilizare în domeniile educației, cercetării, procesul de management și sisteme PLM, inclusiv integrarea cu aplicații web 2.0 și tehnologii multimedia.

Țară: Polonia

Website: danmar-computers.com.pl

E.N.T.E.R.

Enter Logo
Rețeaua europeană pentru transferul și exploatarea rezultatelor proiectelor UE

E.N.T.E.R. a fost infiintata pentru a servi patru scopuri principale:

  • Pentru a sprijini strategii ale UE, prin difuzarea și exploatarea rezultatelor proiectelor finanțate prin programe europene, în beneficiul tuturor cetățenilor europeni.
  • Pentru a oferi coordonatorii de proiecte UE posibilitatea de a disemina informații despre proiectele lor și rezultatele lor la o comunitate largă de organizații și organisme interesate.
  • Pentru a oferi cetățenilor și organizațiile europene posibilitatea de a primi regulat informații cu privire la evoluțiile și rezultatele din comunitatea de proiecte UE.
  • Pentru a oferi organizațiilor interesate posibilitatea de a găsi grupuri și consorții de proiecte europene pentru schimbul de know-how și dezvoltarea de idei inovative în proiecte.

În momentul de față Reteaua are mai mult de 560 de organizații membre din 35 de țări diferite. Mai mult decât atât, consiliul director E.N.T.E.R. este sprijinit de un consiliu consultativ european care reprezintă diferite organizații și diferite naționalități.

Țară: Austria
Website: www.enter-network.eu