Cursul pilot din Spania a început

Am lansat deja cursul nostru pilot de KEYCOACH în limba spaniolă !! Marți 15 martie tutori aparținând a 7 centre EFP din diferite puncte ale regiunii au participat la prezentarea cursului KEYCOACH la AIN. Acest curs a fost dezvoltat în cadrul unui proiect european de colaborare, au fost tinute 5 cursuri pilot în țările de transfe ale acestui proiect (Spania, Belgia, Portugalia, Lituania, România).

Cursanții participanti participă la modulul on-line de 80 de ore cu privire la tehnicile de coaching pentru dezvoltarea competențelor și abilităților antreprenoriale orizontale ale elevilor lor.