Grupul Țintă

Grupul țintă beneficiar direct a proiectului KEYCOACH vor fi tutorii VET sau mentorii VET care vor profita de formare și care vor fi instruiți cu ajutorul sesiunilor pilot care presupun utilizarea programului de formare Keycoach B-learning.

Grupul țintă indirect al proiectului KEYCOACH vor fi elevii ca grup țintă pe termen lung, care vor beneficia de cursul de coaching primit de la tutorii lor. KEYCOACH urmărește astfel sprijinirea studenților VET în trecerea de la sistemul educațional pe piața muncii prin achiziționarea și utilizarea de soft skills, atitudini și competențe care promovează dezvoltarea lor personală.

Alte grupuri țintă:

  • Școlile: vor fi informate cu privire la Programul de Training Keycoach înainte ca programul să fie pilotat și li se va furniza un raport cu privire la rezultatele finale de la sfârșitul proiectului.
  • grupări și sindicate de profesori VET: vor fi informați cu privire la obiectivele și rezultatele KEYCOACH prin mijloacele de diseminare KEYCOACH. Acestea vor fi încurajate să informeze personalul cu privire la Programul de Training KEYCOACH.
  • administrațiile regionale (departamente de învățământ): ele vor fi informate cu privire la obiectivele și rezultatele KEYCOACH prin diseminarea proiectului.
    Vor fi invitați să participe la seminarul final din Spania:
  • furnizorii de formare, furnizori de formare a profesorilor.
  • organizațiile naționale / regionale pentru educație VET.
  • organisme locale de educație și formare a profesorilor VET: aceștia vor fi informați cu privire la obiectivele și rezultatele KEYCOACH prin mijloacele de diseminare ale proiectului. Deasemenea vor fi invitați să participe la seminarul final din Spania.
  • cetățenii UE în general: ei vor fi informați cu privire la proiectul KEYCOACH prin intermediul site-ului.